AVÍS LEGAL

Avís Legal

1.- Introducció

El present document té com a finalitat establir i regular les normes d'ús del Lloc www.albergueprat.com (en endavant el "Lloc"), entenent per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de les quals s'accedeix a través del domini i seus subdominis. 

La utilització del Lloc atribueix la condició d'Usuari del mateix i implica l'acceptació de totes les condicions incloses en el present Avís Legal. L'Usuari es compromet a llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc, ja que aquest i les seves condicions d'ús recollides en el present Avís Legal poden patir modificacions.

2.- Titularitat del Lloc Web 

El titular d'aquest Lloc és: Alberg Ca La Jepa

3.- Propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual d'aquest Lloc, són titularitat de l'alberg. La reproducció, distribució, comercialització o transformació, total o parcial, no autoritzades de el contingut del Lloc, llevat que sigui per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de l'alberg. Igualment, totes les marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en el Lloc estan protegits per llei. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'alberg, poden donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d'aquest exercici es derivin.

4.- Exclusió de responsabilitat

El contingut, programes, informació i / o consells expressats en aquest Lloc s'han d'entendre com simplement orientatius. L'alberg, no respon de cap manera de l'efectivitat o exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que faci ús d'ells, ja que són aquestes les que han de decidir segons el seu criteri l'oportunitat dels mateixos . Adequació Web LOPD-LSSI. En aquest Lloc es poden publicar continguts aportats per terceres persones o empreses, l'alberg, no respon de la veracitat i exactitud dels mateixos, quedant exempta de qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facin ús. L'alberg, es reserva el dret de modificar el contingut del Lloc sense previ avís i sense cap tipus de limitació.

Així mateix, declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d'aquest Lloc i dels serveis que s'ofereixen a l'alberg, no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements al web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. L'alberg, declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb els Usuaris que facin ús d'això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole. L'alberg, declina qualsevol responsabilitat pels serveis que eventualment poguessin prestar-se en el Lloc per part de tercers. L'alberg, declina qualsevol responsabilitat pels serveis i / o informació que es presti en altres Llocs enllaçats amb aquest. L'alberg, no controla ni exerceix cap tipus de supervisió en Llocs webs de tercers. Aconsellem als Usuaris dels mateixos a actuar amb prudència i consultar les eventuals condicions legals que s'exposin en aquestes webs. Els Usuaris que remetin qualsevol tipus d'informació a l'alberg, es comprometen a que la mateixa sigui veraç i que no vulneri qualsevol dret de tercers ni la legalitat vigent.

5.- Condicions d'ús de l'portal per als usuaris

L'accés a aquest Lloc és gratuït excepte pel que fa a el cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris. Queda expressament prohibit l'ús del Lloc amb fins lesives de béns o interessos de l'alberg o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de l' alberg o de tercers. En el cas que l'usuari tingués coneixement que els Llocs enllaçats remeten a pàgines els continguts o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral li agrairíem que es posés en contacte amb l'alberg.

Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa
Benvingut a l'Alberg Ca la Jepa